10 công cụ khai thác khả năng sinh lời hàng đầu theo đơn vị tiền tệ

Tiền điện được tính là $ 0.06 / KWh;

biểu ngữ-BTC MINER-biểu tượng

Thợ mỏ cá koi

Antminer

WhatsMiner

thợ đào mỏ

Công cụ khai thác Aleo

Thợ mỏ cá sắt

Công cụ khai thác Arweave

GPU