10 معدنچی سودآور بر اساس ارز

هزینه برق محاسبه شده 0.06 دلار به ازای هر کیلووات ساعت است.

بنر-BTC MINER- نماد

کوی ماینر

Antminer

واتسمین

آوالون ماینر

آلئو ماینر

معدنچی ماهی آهنی

ماینر Arweave

GPU