10 معدنچی سودآور بر اساس ارز

هزینه برق محاسبه شده 0.06 دلار به ازای هر کیلووات ساعت است.

بنر-BTC MINER- نماد

کوی ماینر

Antminer

واتسمین

آوالون ماینر

ماینر گلدشل

استخراج کننده ETC/ETHW

GPU

ماینر Arweave